संक्षिप्त चरित्र

।। वंदेमातरम ।।

श्री. सदाशिव राजाराम रानडे यांनी १९२४ साली लिहिलेले

बॅ. स्वातंत्र्यवीर विनायकराव सावरकरांचे

पहिले मराठी चरित्र.


संपूर्ण पुस्तक येथे उपलब्ध.